Wyniki IX Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych
„Ja i mały teatr”

realizowany w ramach przedsięwzięcia 
„Spotkania poetycko-teatralne 2017” 

przez  Stowarzyszenie Absolwentów, Sympatyków, Przyjaciół Szkoły „Kałyna” 
oraz Szkołę Podstawową nr 8 im.  Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach

Działanie realizowane  w ramach zadania publicznego (Wspieranie rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych)
ze  wsparciem finansowym Urzędu Miasta Bartoszyce

Data: 3 listopada 2017 r. 

Grand Prix 

IX Wojewódzkiego  Przeglądu Małych Form Teatralnych 

„Ja i Mały Teatr”

pobierz: Wyniki IX Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Ja i mały teatr”