„Tydzień patriotyczny w klasie trzeciej’’

     W ramach projektu edukacyjnego uczniowie klasy III pogłębiali  wiedzę na temat historii i geografii Polski, jej przeszłości. Zapoznali się z tłem historycznym pieśni „Maszerują strzelcy”, „My pierwsza brygada” oraz wyglądem mundurów i wojskowym wyposażeniem na podstawie zdjęć i ilustracji.

     Uczniowie analizowali mapy Polski z różnych okresów historycznych – państwa graniczące z Polską dawniej i dziś.

     Dzieci aktywnie brały udział w zabawie dramowej „Rozbiory Polski”. Aktywnie słuchały etiudy rewolucyjnej Chopina.

     Każdy uczeń przygotował plakat o sławnych Polakach pod hasłem „Walczyli nie tylko bronią”.

     W ramach projektu przeprowadzony został konkurs wyrazistego czytania wierszy: „Jedenasty Listopada” Ludwika Wiszniewskiego oraz „Ojczyzna wolna” Ryszarda Przymusa.

     Ponadto trzecioklasiści wzięli  udział w ogólnopolskiej akcji bicia  rekordu dla Niepodległej,  wspólnie ze wszystkimi uczniami szkoły śpiewając hymn. 

      Podsumowaniem projektu były zajęcia edukacyjne- „Polak Mały. Symbole Narodowe” w Bibliotece Pedagogicznej w Bartoszycach.

Mirosława Paluszek