Drugoklasiści o Niepodległej

     Uczniowie klasy II w tygodniu poprzedzającym  100 rocznicę  odzyskania  przez Polskę Niepodległości sprecyzowali znaczenie słowa patriotyzm. Utrwalili wiadomości o symbolach narodowych. Poznali Legendę o orle białym i jej związku z nazwą pierwszej stolicy, wysłuchali opowiadania nauczyciela na temat utraty  przez Polskę niepodległości i jej odzyskania w 1918 roku.

    Wzięli również udział w szkolnej uroczystości z okazji Święta Niepodległości, podczas której wspólnie odśpiewali polski i ukraiński hymn narodowy.

     Ponadto drugoklasiści uczestniczyli  w zajęciach przeprowadzonych w Bibliotece Pedagogicznej pt„ Polak mały – symbole narodowe”. Zajęcia miały na celu  wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

Głuszko Danuta