„Drogi do wolności w literaturze”
– projekt edukacyjny na lekcjach języka polskiego

     W listopadzie 2018 r. na lekcjach języka polskiego w kl. IV, V, VIII szkoły podstawowej oraz kl. III gimnazjum był realizowany projekt edukacyjny „Drogi do wolności w literaturze”.

     Uczniowie kl. IV przygotowali piękną recytację „Mazurka Dąbrowskiego” w ramach konkursu klasowego. I miejsce zajął Mateusz Baczewski, II – Tymoteusz Suchodolski, a III – Zbigniew Suszycki. Z kolei kl. V wykazała się rozległą wiedzą z zakresu okoliczności powstania hymnu Polski, a dwie uczennice (Sonia Gricuk i Anna Suszycka) przygotowały prezentację multimedialną. Zaś ósmoklasiści poddali debacie temat: „Umiłowanie wolności w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza”. Wskazywali na miłość do Ojczyzny w „Inwokacji”, patriotyczną muzykę słowa w „Koncercie nad koncertami” oraz na złożoną osobowość Jacka Soplicy – bojownika o wolność Rzeczypospolitej.

     Projekt zakończył cykl zajęć poświęcony „Krzyżakom” Henryka Sienkiewicza jako powieści historycznej „ku pokrzepieniu serc”. Gimnazjaliści przygotowali prezentacje multimedialne „Średniowieczna architektura Krakowa i Malborka”, „Ślubowanie rycerskie”, ciekawe rekonstrukcje wydarzeń „Pasowanie na rycerza”, „Zwycięski pojedynek Zbyszka z Bogdańca”, „Bitwa pod Grunwaldem” oraz krótki film „Polowanie” autorstwa uczennic - Julii Łabędzkiej i Julii Gadomskiej. Ponadto podczas debaty gimnazjaliści zwrócili szczególną uwagę na artyzm powieści, na koncepcję „krzepienia serc” rodaków, kiedy to rycerstwo polskie, w sytuacji zagrożenia, potrafiło skupić wszystkie siły i doprowadzić do jednego z największych zwycięstw polskich. 

     Konkluzję projektu stanowiło stwierdzenie uczniów, że ludzie w różnych epokach historycznych podobnie walczą, cierpią, przeżywają i kochają swoją Ojczyznę.