ZAPRASZAMY
NA ŚRÓDSEMESTRALNE ZEBRANIE RODZICÓW

które odbędzie się 23.05.2017 r. o godz.

15:30 klasy I-III Szkoły Podstawowej

16:30 klasy IV-VI i Gimnazjum