Bartoszycka Policja chętnie wspiera działania naszej szkoły.

     Tradycją jest już, że wszelkie działania  naszej szkoły mające charakter profilaktyki, zapobiegania i bezpieczeństwa wspiera Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach.

     Ten rok szkolny również obfitował w realizację różnych programów i projektów do których przyłączyli się policjanci. Były to między innymi: „Bezpieczna droga do szkoły”, „ Bezpieczne ferie”, „Odpowiedzialność prawna nieletnich”, „ Cyberprzemoc- bezpieczeństwo w sieci”, „Handel ludźmi” i  „ Bezpieczne wakacje”.  Poza tym policjanci gościli  w naszej szkole podczas realizacji zadania publicznego  we wrześniu 2016 r. pod nazwą „II Piknik rodzinny z elementami rekreacji sportowej i warsztatowej”, podczas którego  przedstawili specyfikę swojej pracy oraz wskazywali na ważne aspekty zawodu policjanta.

     Współpraca szkoły z policją odnosi bardzo duże rezultaty. Dzieci i młodzież chętnie słuchają porad, a wszelkie przestrogi traktują poważnie. Między innymi,  to właśnie dzięki dobremu wychowaniu w domu i działaniom szkoły możemy pochwalić się bardzo grzecznymi uczniami, którym życzymy spokojnych, kolorowych, ciepłych           i bezpiecznych wakacji.

     Funkcjonariuszom: pani Marcie Drews i panu Pawłowi Mazuro dziękujemy za wsparcie i okazywaną pomoc.

A.W.