Pomagać potrzebującym – to nasza  dewiza życiowa

W Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania  od  wielu lat działa prężnie Szkolne Koło PCK pod opieką  nauczycielki Urszuli Leny Mielnik.  W roku  szkolnym 2015/2016 uczniowie brali udział w etapie szkolnym  Olimpiady „Zdrowy Styl Życia”. Najlepszymi okazały się uczennice:

 

Alicja Dziaduszek (szkoła podstawowa) - I miejsce,

Kinga Bącik (szkoła podstawowa)- II miejsce,

Nikola Rybacka (gimnazjum) – I miejsce,

Zuzia Walczak (gimnazjum) – II miejsce, które  zakwalifikowały się do następnego etapu olimpiady.

Efektem pracy w kole były kolejne osiągnięcia uczennicy kl. V Alicji Dziaduszek, która zajęła   II miejsce w „XXIV Rejonowej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia”, a następnie VIII miejsce „XXIV Okręgowej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia”, która odbyła się  Olsztynie.  

W marcu 2016 r. Kinga Bącik wraz  z opiekunką koła Urszulą Mielnik brała udział w szkoleniu teoretycznym i praktycznym z zakresu udzielania pierwszej pomocy prowadzonym przez kadrę Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego w Olsztynie.                                                                                                                           

Następnie cała drużyna w składzie: Kinga Bącik, Nikola Rybak, Emilia Osmałek uczestniczyła  29.04.16 r. w Konkursie o Puchar Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z zakresu udzielania pomocy pod hasłem „Uruchom serce bliźniemu”. Dziewczęta wykazały się  bardzo dobrą wiedzą i  umiejętnościami, chociaż dopiero od  niedawna  zainteresowały się problematyką pierwszej pomocy przedmedycznej.   

Drużyna w składzie: Kinga Bącik, Nikola Rybak, Emgilia Osmałek, Natalia Łatanyszyn, Katarzyna Dąbrowna wzięła udział  14 maja 2016 r.  w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Przedmedycznej organizowanej przez Oddział Rejonowy PCK w Bartoszycach.   Dziewczęta  mają już  pierwsze osiągnięcia, albowiem zdobyły 3 miejsce. GRATULACJE!    

        Szkolne Koło PCK pomaga w różnych akcjach charytatywnych np. „Gorączka złota”, zbiórka zabawek, pomoc chorym dzieciom, kiermasz książek; zorganizował 22 paczki świąteczne dla dzieci potrzebujących; organizuje pokazy udzielania pierwszej pomocy w ramach zajęć świetlicy; pomaga w organizacji i przygotowywaniu różnych rekwizytów do imprez klasowych i szkolnych np. „Ślubowanie kl. I” , „Bal karnawałowy” oraz dba o bezpieczeństwo najmłodszych uczniów w naszej szkole.

Opiekun przy realizacji niektórych działań współpracuje z koordynatorem oświaty zdrowotnej, pielęgniarką szkolną, szkolnym klubem „Wiewiórka”. (LL)