Akcja charytatywna „Gorączka złota”

     25 października 2017r. Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Olsztynie przyznał  naszej szkole wyróżnienie i  otrzymaliśmy w podzięce statuetkę i dyplom za aktywny udział i przeprowadzenie w roku szkolnym 2016/ 2017  ogólnopolskiej akcji „Gorączka złota 2017”.  Szkoła w tym szczytnym celu zebrała 60,1kg złotych monet o nominałach 1gr, 2gr, 5gr.

     Celem przedsięwzięcia było pozyskanie środków na kolonie dzieciom wychowującym się poza własną  rodziną lub z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji oraz bezinteresowna pomoc drugiej osobie (idea wolontariatu).

     Koordynatorki akcji charytatywnej Urszula Mielnik, Anna Dąbrowna i Danuta Głuszko serdecznie dziękują wszystkim nauczycielom, uczniom naszej szkoły, którzy przyczynili się do tego sukcesu a w szczególności wychowawcom klas w roku szkolnym 2016/2017. Najwięcej  monet zebrali uczniowie: z kl. I gimnazjum pod opieka  pani M. Trojanowskiej, z kl. III – wychowawczyni pani A. Dąbrowna, z kl. II – pod opieką U. Mielnik, z kl. I – wychowawczyni M. Paluszek  i  dzieci z oddziału przedszkolnego pod opieką  D. Głuszko.

     Licząc na dalszą współpracę i zaangażowanie wszystkich klas wraz z wychowawcami  organizatorzy ogłaszają w roku szkolnym 2017/2018 konkurs pt. „Gorączka złota” w terminie 14 listopada do  10 maja 2018 r.

L. Mielnik

 

 

 „GORĄCZKA ZŁOTA”

     Serdecznie zapraszamy wszystkie klasy do wzięcia udziału  w Ogólnopolskim Konkursie Charytatywnym polegającym na tym, że każda klasa pod kierownictwem wychowawcy zbiera do plastikowego pojemnika

ZŁOTE MONETY O NOMINAŁACH 1GR, 2GR, 5GR

w terminie 14 listopada do  10 maja 2018 r.

     Po zakończeniu zbiórki każda klasa dokładnie zamyka pojemnik z monetami,  okleja taśmą klejącą,  umieszcza kartkę z opisem (klasa, waga pojemnika, wychowawca) i przekazuje do organizatorów konkursu. Wygrywa ta klasa, której waga zebranych monet jest największa.

 

Organizatorzy
Opiekun Szkolnego Koła PCK  Urszula Mielnik
Koordynator Profilaktyki Zdrowotnej  Anna Dąbrowna
Opiekun Klubu Wiewiórka Danuta Głuszko