Osiągnięcia klasy IV szkoły podstawowej 
w I sem. r. szk. 2017/2018

Wychowawca klasy:  mgr Danuta Rohun

1. Frekwencja klasy -  93,%

Uczniowie o wysokiej frekwencji

- Aleksandra Tacyn         100%

- Cezary Wnukowicz       98,94%

- Julia Pakosz                 98,73%

- Tristan Harhaj              97,46%

 

2. Wysoka średnia ocen z zajęć dydaktycznych   - 4,6

Uczniowie wyróżniający się w nauce

- Julia Pakosz                  5,25

- Maja Pieniak                 5,25

- Anna Suszycka              5,25

- Aleksandra Tacyn          5.00

- Zuzanna Husak             4,91

- Sonia Gricuk                 4,90

- Cezary Wnukowicz        4,58

 

 

3. Punktualność – Filip Bryła, Małgorzata Dytnerska, Tristan Harhaj, Tomasz Kircio, Julia Pakosz, Zuzanna Husak, Kinga Szatkowska, Aleksandra Tacyn.

 

 4. Czołowe miejsca w konkursach

 

- Grupa teatralna uczniów m.in. kl. IV (Tristan Harhaj, Zuzanna Husak, Julia Pakosz, Anna Suszycka, Aleksandra Tacyn) zdobyła tytuł laureata VIII Przeglądu Małych Form Teatralnych „Ja i mały teatr”. 

- Anna Suszycka  otrzymała wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Ukraińskiej w Górowie Iławeckim.

- Aleksandra Tacyn, Anna Suszycka zostały laureatkami Szkolnego Konkursu Plastycznego „Honorowy dawca krwi”.

- Aleksandra Tacyn zajęła II miejsce w Miejskim Konkursie Plastycznym                pn. „Kartka bożonarodzeniowa”.

5. Udział w konkursach 

- Sonia Gricuk, Julia Pakosz wzięły udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji Ukraińskiej w Górowie Iławeckim. 

- Udział grupy teatralnej m.in. uczniów kl. IV (Julii Pakosz, Mai Pieniak, Anny Suszyckiej, Aleksandry Tacyn) w Archidiecezjalnym Przeglądzie Twórczości Religijnej w Górowie Iławeckim. 

6. Inne osiągnięcia

 

  • 7 osób otrzymało ocenę wzorową z zachowania (Julia Pakosz, Maja Pieniak, Anna Suszycka, Aleksandra Tacyn, Zuzanna Husak, Sonia Gricuk, Cezary Wnukowicz), a 2 bardzo dobrą (Filip Bryła, Kinga Szatkowska).
  • Dwie uczennice (Maja Pieniak, Anna Suszycka) nie miały w ogóle punktów minusowych z zachowania.
  • Uczennice, które zawsze nosiły mundurek: Maja Pieniak, Anna Suszycka.
  • Uczniowie, którzy uzyskali najwięcej punktów z zachowania:

- Julia Pakosz           11780

- Cezary Wnukowicz  3780

- Aleksandra Tacyn    3610

- Anna Suszycka        3251

- Maja Pieniak           2547

- Zuzanna Husak       2450

 

  • Uczniowie najbardziej aktywni, biorąc pod uwagę zdobyte punkty z aktywności: Julia Pakosz (9520 pkt.), Cezary Wnukowicz (1930 pkt.), Aleksandra Tacyn (1430 pkt.)
  • Pozytywne kreowanie wizerunku szkoły – udział chóru szkolnego „Lisowa pisnia”    (w tym uczennic klasy IV Aleksandry Tacyn, Julii Pakosz, Zuzanny Husak, Anny Suszyckiej) w licznych koncertach na terenie Warmii i Mazur.
  • Uczestnictwo czterech uczennic (Aleksandry Tacyn, Julii Pakosz, Mai Pieniak, Anny Suszyckiej) w wokalnym zespole religijnym „Dar lubowi”.

 

  • Uczestnictwo czterech uczennic (Aleksandry Tacyn, Julii Pakosz, Zuzanny Husak, Anny Suszyckiej) w chórze szkolnym „Lisowa pisnia”.

 

7. Udział w akcjach charytatywnych:

       - „Pomoc Sofijce” – ciężko chorej dziewczynce z Ukrainy,

8. - „Pomagamy zwierzętom” (Sonia Gricuk, Julia Pakosz, Maja Pieniak, Kinga Szatkowska, Aleksandra Tacyn, Cezary Wnukowicz, Marcel Zadrożny). 

9. Uczniowie bardzo zaangażowani w zbiórki charytatywne na terenie szkoły.

      - Aktywny udział w akcjach ekologicznych (zbiórka nakrętek, baterii, makulatury) -  Julia Pakosz, Kinga Szatkowska, Aleksandra Tacyn, Cezary Wnukowicz, Anna Suszycka, Maja Pieniak.

       - Aktywny udział klasy w akcji „Góra grosza”.

10. 11 osób czyta lektury obowiązkowe.

11. Klasa bardzo aktywna w przygotowaniu uroczystości klasowych, np. z okazji Dnia Edukacji Narodowej, mikołajek, spotkania wigilijnego. 

12. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych poza szkołą, m.in. w zajęciach sportowych, muzycznych, językowych.

Udział klasy IV w wydarzeniach i uroczystościach szkolnych

- Ślubowanie klasy I szkoły podstawowej.

- Jubileusz ukraińskiego szkolnictwa w Bartoszycach.

- Udział w warsztatach prowadzonych przez uczennice z Ukrainy z Suchopołowiańskiej Szkoły w ramach projektu „PerŁYNA-Ukraina – z polską i ukraińską kulturą za pan brat”.

- Uroczysty apel w związku z rocznicą Wielkiego Głodu na Ukrainie w latach 1932-1933.