Osiągnięcia klasy II gimnazjum 
w I sem. r. szk. 2017/2018

Wychowawca klasy:  mgr Maria Trojanowska 

     

1. Frekwencja klasy -  92,15%

- uczniowie z wysoką frekwencją: 100 %  Wojciech Doskocz

                                                  99,5% Kinga Bącik

                                                  99,67% Andrzej Dańków

 

2. Średnia  ocen klasy - 4,16 

- uczniowie z wysoką średnią:    Oleksandra Lukanets 4,88

                                               Kinga Bącik   4,80

 

3. Udział  klasy w  życiu szkoły:

1) zajęcia chóru szkolnego „Lisowa pisnia”  (Kinga Bącik, Andrzej Dańków, Katarzyna Dąbrowna, Julia Gadomska, Julia Łabędzka, Wiktoria Szymańska, Michał Wołosz), 

2) praca zespołu wokalnego „Wodohraj”  (Kinga Bącik, Andrzej Dańków, Katarzyna Dąbrowna, Julia Gadomska, Michał Wołosz) 

3) działalność uczniów w szkolnym kole PCK (Katarzyna Dąbrowna, Kinga Bącik, Julia Łabędzka),

4) aktywny udział w pracach Samorządu Uczniowskiego uczennicy Katarzyny Dąbrownej   

    (prowadzenie uroczystości szkolnych, przeglądu teatralnego, udział w wymianie młodzieży z Ukrainą),

5) udział w kole radiowo-dziennikarskim – przygotowywanie cyklicznych audycji w języku ukraińskim do Radia Olsztyn (Kinga Bącik, Katarzyna, Dąbrowna, Oleksandra Lukanets),

6) aktywny udział w życiu szkoły (20-lecie nadania imienia szkole i 60-lecie ukraińskiego szkolnictwa na Warmii i Mazurach, powitanie delegacji dziennikarzy z Ukrainy, ślubowanie klasy I),

7) aktywny udział w akcjach charytatywnych i ekologicznych (zbieranie nakrętek, baterii, 

     tonerów) - najaktywniejsi: Kinga Bącik, Julia Łabędzka, Michał Wołosz,

8) przygotowanie spotkania z okazji „Dnia Chłopaka” 

9) przygotowanie spotkania z Mikołajem 

 

4. Osiągnięcia konkursowe:

1)  udział w wojewódzkich przedmiotowych konkursach:

      a) uczniowie zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego:

           - język polski – Kinga Bącik 

           - język angielski – Hubert Godlewski

           - język rosyjski – Oleksandra Lukanets

           - WOS – Katarzyna Dąbrowna, Małgorzata Łatanyszyn

5. Reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym – występy, konkursy, zawody sportowe

6. Aktywność uczniów w zajęciach pozaszkolnych 

      - MDK : gra na pianinie – Wiktoria Szymańska,

      - MDK: grupa teatralna „Nemezis” – Julia Łabędzka

      - MDK: UKS „Jedynka” – Andrzej Dańków

      - „Maksimus”: język angielski – Kinga Bącik, Andrzej Dańków

      - Klub jeździecki „Kaczmarczyk” – Kinga Bącik

      - ZHP - Julia  Gadomska