Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i  klasy pierwszej szkoły podstawowej

     Informujemy wszystkich zainteresowanych, iż rekrutacja do oddziału przedszkolnego  i  klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach na rok szkolny 2018/2019 prowadzona będzie elektronicznie

od 1 do 16 marca 2018 r.

     Szczegółowe informacje, w tym adresy platform, na których będzie  można dokonać zgłoszenia  dziecka zostaną podane  do publicznej wiadomości  19 lutego 2018 r.