Osiągnięcia klasy III G

Wychowawca: mgr Iwona Tetkowska-Morszczyzna

  1. Uczniowie klasy IIIG: Nazariy Babik, Mateusz Bolibok, Kacper Chmiel, 

                                   Natalia Łatanyszyn,  Igor Osmałek,  Nikola Rybacka, 

                                   Norbert Tuszyński, Bartosz Sosnowski, Dominika Urbańska

      2. średnia klasy: 3,89

      2. frekwencja klasy: 97,2%

      4. uczniowie wyróżniający się  w nauce: Nikola Rybacka, Igor Osmałek, 

          Dominika Urbańska, Kacper Chmiel, Nazariy Babik.

      5. Uczennica z najwyższą frekwencją:  Dominika Urbańska,

      6. uczennice z największą ilością punktów za aktywność społeczną (+4.310 pkt), Nikola Rybacka (+3.360 pkt),

      7. uczennice wypożyczające największą ilość książek w bibliotece szkolnej: 

Natalia Łatanyszyn, Nikola Rybacka,

      8. aktywny udział w wymianie międzynarodowej Natalia Łatanyszyn, Nikola Rybacka, 

Igor Osmałek, Kacper Chmiel,

     9. aktywny udział uczniów podczas organizacji uroczystości szkolnych: 

  • Ω ślubowanie klasy pierwszej,
  • Ω 60-lecie ukraińskiego szkolnictwa w Bartoszycach,
  • Ω apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
  • Ω IX Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych „Ja i mały teatr”
  • Ω apel poświęcony rocznicy Wielkego Głodu na Ukrainie

      10. aktywny udział uczennic Nikoli Rybackiej i Natalii Łatanyszyn w Samorządzie Uczniowskim,

      11.   aktywny udział uczennic Nikoli Rybackiej i Natalii Łatanyszyn podczas wymiany międzynarodowej odbywającej się w listopadzie 2017 r.,

      12. aktywny udział uczennic Nikoli Rybackiej i Natalii Łatanyszyn w Szkolnym Klubie Wolontariusza,

      13. uczniowie Kacper Chmiel, Igor Osmałek - obsługują sprzęt nagłaśniający podczas uroczystości szkolnych, 

      14. aktywny udział uczniów w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych – etap szkolny:

      α wiedza o społeczeństwie: Nazariy Babik, Kacper Chmiel, Igor Osmałek, Natalia

                                             Łatanyszyn, Nikola Rybacka

     α geografia: Natalia Łatanyszyn, Nikola Rybacka

     α język polski: Natalia Łatanyszyn, Igor Osmałek

     α historia: Nazariy Babik, Kacper Chmiel,

     α język rosyjski: Nazariy Babik, Natalia Łatanyszyn, Igor Osmałek,  Nikola Rybacka

     α język angielski: Dominika Urbańska

    15. uczniowie, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego w Przedmiotowych Konkursach organizowanych przez W-M  Kuratorium Oświaty w Olsztynie:

     α wiedza o społeczeństwie: Nazariy Babik, Kacper Chmiel, Igor Osmałek, 

                                            Natalia  Łatanyszyn, Nikola Rybacka

     α geografia: Natalia Łatanyszyn, Nikola Rybacka

     α język rosyjski: Nazariy Babik, Natalia Łatanyszyn, Igor Osmałek,  

     16. udział uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym ARCHIMEDES. PLUS: Nazariy Babik, Kacper Chmiel, Mateusz Bolibok, Bartosz Sosnowski

17) uczniowie Kacper Chmiel, Igor Osmałek, Natalia Łatanyszyn, Nikola Rybacka reprezentowali szkołę w centralnych uroczystościach  poświęconych 70  rocznicy deportacji Ukraińców, które odbywały się  w Jaworznie.