VIII Ogólnopolski a XIV Wojewódzki Konkurs Recytatorski
pn. „Poznaj nasz Kraj”

     Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie oraz Stowarzyszeniem „Kałyna”  zaprasza uczniów klasy VII szkoły podstawowej oraz młodzież gimnazjalną do udziału w VIII Ogólnopolskim a XIV Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim pn. „Poznaj nasz Kraj” objętym honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.

     Konkurs odbędzie się 25 maja (piątek) 2018 r. o godz. 11:00 w Szkole Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach.

 

Pobierz: Regulamin konkursu

Pobierz: Karta zgłoszenia

Pobierz: Oświadczenie