„My – Ukraińcy. Ja i Ty”

     Najmłodsi  uczniowie naszej szkoły zakończyli  w maju I etap realizacji międzynarodowego projektu edukacyjnego z języka ukraińskiego pod nazwą „My – Ukraińcy. Ja i Ty”. Projekt przeprowadzili nauczyciele języka ukraińskiego wraz z uczniami klasy pierwszej i trzeciej oraz przedszkolakami we współpracy z Obwodową Biblioteką dla Dzieci we Lwowie. Uczniowie odbyli cykl lekcji on-line za pośrednictwem Skype. Tematyka zajęć była bardzo bogata i urozmaicona. Dotyczyła życia i twórczości najwybitniejszych ukraińskich poetów takich jak Taras Szewczenko i Lesia Ukrainka -  patronka naszej szkoły. Dzieci utrwaliły  wiele wiadomości z podstawy programowej języka ukraińskiego, między innymi znajomość ukraińskich bajek, rozwiązywały ciekawe zagadki i quizy.

     Na podsumowanie projektu  uczestnicy namalowali piękne prace plastyczne dotyczące życia i twórczości poety Tarasa Szewczenka, które zostały przekazane bibliotece we Lwowie.

     Dzieci bardzo chętnie brały udział w tak innowacyjnych zajęciach. Wykazywały się aktywnością i zaangażowaniem. Pokonywały tremę, nawiązywały rozmowy z bibliotekarzami ze Lwowa, a dzięki temu wzbogacały słownictwo i umiejętności porozumiewania się w języku ukraińskim. W przyszłym roku szkolnym projekt edukacyjny  będzie kontynuowany.  

Opiekunowie i koordynatorzy:

Agnieszka Wnukowicz
Mirosław Drozd
Anna Dąbrowna