Nasza szkoła otrzymała certyfikat ”Chronimy dzieci”

     Przyjemnie nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała certyfikat ”Chronimy dzieci” w ramach kontynuacji Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Przemocy Wobec Dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

     Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem. Jak się okazało, nasza placówka spełnia bardzo wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferuje wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

     Oznacza to, że szkoła zapewnia zarówno dzieciom oraz rodzicom poczucie bezpieczeństwa, spokoju oraz warunki do nauki  i rozwoju.

Szkoła spełnia następujące standardy:

  • Placówka ustanowiła i wprowadziła w życie Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa.
  • Placówka monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.
  • Placówka zapewnia swoim pracownikom edukację w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia.
  • Placówka oferuje rodzicom/opiekunom edukację w zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem.
  • Placówka monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony dzieci.

Pedagog szkolny Agnieszka Wnukowicz