Festiwal bibliotekarski

     Jak zachęcać  małe dzieci do czytania książek, rozwijać ukraińskie czytelnictwo wśród młodzieży, a tym samym rozwijać zainteresowania i kreatywność  uczniów w dobie cyfryzacji i informatyzacji życia codziennego?

     Taki cel przyświecał  dużemu przedsięwzięciu pn. Festiwal bibliotekarski realizowanemu w dniach 10-12 października  2018 r. w Szkole Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach. 

     Festiwal bibliotekarski – to kolejny efekt  współpracy naszej szkoły ze Lwowską Obwodową  Biblioteką dla Dzieci, realizowany w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego pod nazwą „My – Ukraińcy. Ja i Ty”. 

     (Należy przypomnieć, iż w ubiegłym roku szkolnym nauczyciele języka ukraińskiego wraz z uczniami klasy pierwszej i trzeciej oraz przedszkolakami odbyli cykl lekcji on-line  poświęconych ukraińskiej tematyce. Bibliotekarki  ze Lwowa za pośrednictwem Skype prezentowały najmłodszym uczniom  w interesującej formie różnorodność tematyczną dziecięcej literatury, promując  tym samym rozwój czytelnictwa ukraińskiego). 

     Dwudniowe warsztaty prowadzone przez trenerki-bibliotekarki Katerynę Suchorebską, Lubę Savaryn i Olhę Zabenko  pod kierownictwem koordynatorki Oleny Kremniovej wzbudziły wielkie zainteresowanie uczniów, a także  nauczycieli.

     Przedszkolaki i dzieci z edukacji wczesnoszkolnej aktywnie uczestniczyły w „palczykowym teatri” (teatrzyk paluszkowy). Za pomocą paluszkowych kukiełek wcielały się w role  bohaterów bajkowych, pobudzając  fantazję i przejawiając kreatywność. Z wykorzystaniem tablicy interaktywnej poznawały i  utrwalały za pomocą programu edukacyjnego „Myszeniatkowa abetka” (Alfabet Myszki).

     Starsi uczniowie uczestniczyli w wieczornicach ukraińskich oraz warsztatach „Wianek ukraiński”, poznając bogactwo i różnorodność ukraińskich tradycji i zwyczajów. Zainteresowaniem cieszyły się zabawy edukacyjne z wykorzystaniem ukraińskiej literatury, rozwiązywanie krzyżówek literackich i historycznych, prezentacje multimedialne oraz wykonywanie bransoletek patriotycznych.

     Realizacja szeregu ciekawych działań w ramach „Festiwalu bibliotekarskiego” stymulowało nie tylko wzrost zainteresowania czytelnictwem ukraińskim, ale i  sprzyjało kształtowaniu wielu  kompetencji kluczowych w zakresie czytania i porozumiewania się w języku ukraińskim, poznawania nowego słownictwa,  współpracy w grupie, wcielania się w rolę aktora i odgrywania różnorodnych ról,  a także kompetencji w zakresie świadomości i ukraińskiej ekspresji kulturalnej.

Lubomira Tchórz