Bibliotekarki z Ukrainy na konferencji metodycznej w Bartoszycach

     Dzięki współpracy ze Lwowską Obwodową  Biblioteką dla Dzieci odbyła się  w naszej szkole konferencji metodycznej dla nauczycieli języka ukraińskiego z województwa warmińsko-mazurskiego 12 października 2018 r.

     Podczas konferencji bibliotekarki z Ukrainy dzieliły się swoim doświadczeniem na temat roli  biblioteki  w rozwijaniu kreatywności i innowacyjności uczniów w dzisiejszym świecie technologii informacyjnej

     W formie prelekcji, prezentacji multimedialnych  i warsztatów  uczestnicy konferencji poznawali zasoby Internetu, które można wykorzystać w pracy z uczniami podczas lekcji języka ukraińskiego, historii i  geografii  Ukrainy. Niezwykła różnorodność  tematyczna oraz dzielenie się przykładami dobrych praktyk wzbogaciły wiedzę nauczycieli języka ukraińskiego oraz nauczycieli innych przedmiotów prowadzonych w języku ukraińskim.

     Nauczyciele  z zainteresowaniem pracowali  z tablicą interaktywną podczas prezentacji programu edukacyjnego do nauki alfabetu ukraińskiego „Myszeniatkowa abetka”.  Poznali  możliwości współpracy z lwowską biblioteką, a także udziału w międzynarodowym projekcie „My - Ukraińci. Ja i Ty”, w ramach którego, między innymi, bibliotekarze z Ukrainy prowadzą lekcje z kulturoznawstwa, literatury dla dzieci w formie on-line.

     Warto zaznaczyć, iż  nasi nauczyciele języka ukraińskiego  od września 2017 r.   biorą udział w tym projekcie, który jest wielkim wsparciem w ich  pracy dydaktycznej i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

     Podczas bartoszyckiego spotkania obecni mieli okazję do rozmów na tematy ukraińskiej edukacji w Polsce i w Ukrainie, sytuacji ukraińskiego szkolnictwa na wschodzie Ukrainy. Był też  czas na relaks podczas warsztatów kulturoznawczych, gdzie wszyscy uczyli się wykonywać patriotyczne bransolety. Umiejętności te z  pewnością przekażą na  lekcjach swoim uczniom.

    W imieniu własnym oraz wszystkich nauczycieli gorąco dziękuję gościom z Ukrainy: Olenie Kremniovej i Katerynie Suchorebskiej ze Lwowa, Lubie Savaryn z Sambora i Oldze Zabenko, która przyjechała aż  z obwodu  dniepropietrowskiego, za podzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz  bezcenny czas poświęcony nauczycielom z Polski.

Lubomira Tchórz,

doradca metodyczny w zakresie języka ukraińskiego,

W-M ODN w Olsztynie