„Spotkania teatralno-poetyckie 2018”

     Pod taką nazwą Stowarzyszenie „Kałyna”  wraz ze Szkołą Podstawową nr 8 z UJN w Bartoszycach zakończyło  30 listopada 2018 r. realizację kolejnego  przedsięwzięcia edukacyjnego, głównym celem którego  było wsparcie  rozwoju zainteresowań młodego pokolenia ukraińską poezją i sztuką teatralną w wielokulturowym regionie Warmii i Mazur. 

     Zadanie realizowane było w dwóch tematycznych modułach. 18 maja 2018 r. odbył się  IX Ogólnopolski  a  XIV Wojewódzki Konkurs Recytatorski pn. „Poznaj nasz Kraj”, w którym wzięło udział 41  uczniów gimnazjum pod opieką 16 nauczycieli humanistów.

     Natomiast 26 października 2018 r.  miał miejsce  jubileuszowy X Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych pn. „Ja i mały teatr”, podczas którego  zaprezentowało się 14 grup teatralnych (152 uczestników) z takich miejscowości jak:  Wydminy, Budry, Sobiechy, Kandyty, Toprzyny, Bartoszyce, Olsztyn. 

     Specjalnie  na jubileuszowe przedsięwzięcia teatralne została zaproszona  30-osobowa grupa dzieci  z zaprzyjaźnionej szkoły z Suchopołowy  (Ukraina, obwód czernihowski), która zaprezentowała piękny spektakl na motywach Łesi Ukrainki „Pieśń lasu”.

     Spektakle o różnej tematyce cieszyły się dużym zainteresowaniem widzów i nagradzane  były gorącymi brawami. Komisja konkursowa  w związki z  małym jubileuszem zdecydowała  nagrodzić wszystkie grupy teatralne, przyznając im tytuł laureata. Szczególne  podziękowania  należą się uczniom i nauczycielce Nadiji Ortyńskiej z Kandyt za coroczny udział w przeglądzie teatralnym. 

     Ponadto wyróżnione zostały najlepsze  kreacje aktorskie.  Liliana Sierant z Toprzyn, Kinga Gałan z Kandyt, Andrij Dańków i Julian Kędzierski z Bartoszyc, Orina Szczerbik z Olsztyna otrzymały nagrody za najlepsze role  aktorskie w prezentowanych spektaklach.

     Przygotowując różne formy teatralne pod opieką  nauczycieli, uczestnicy poznawali literaturę ukraińską,  podstawy gry aktorskiej, doskonali język ukraiński, dykcję i  emisję głosu, pracowali  nad  intonacją i akcentem oraz doskonalili umiejętności reżyserskie, przejawiali kreatywność  w  scenografii i ciekawym doborze kostiumów.

     Przedsięwzięcie  pn. „Spotkania teatralno-poetyckie 2018” realizowane  było w ramach  zadania  publicznego (Wspieranie rozwoju tożsamości  kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych) ze  wsparciem finansowym Burmistrza  Miasta Bartoszyce Piotra Petrykowskiego.

     Coroczna obecność Burmistrza Miasta Bartoszyce lub jego przedstawicieli, zaproszonych gości, a także liczna widownia świadczą o dużym zainteresowaniu przedsięwzięciem kulturalnym.

     Bartoszyce są przykładem miasta, które wzorowo wspiera działalność stowarzyszeń i organizacji mniejszości narodowych, a tym samym promuje markę miasta jako „miasto trzech kultur”.

     Realizacja tego rodzaju projektów przyniosi nieocenione korzyści dla młodego pokolenia Polaków i Ukraińców związane z wzajemnym poznawaniem, rozwojem zainteresowań oraz rozwijaniem pozytywnych postaw związanych z tolerancją, otwartością  i patriotyzmem.

     Wszystkim uczestnikom, wolontariuszom i sponsorom gorąco dziękujemy  za udział w kolejnym  naszym przedsięwzięciu, które  posłużyło integracji dzieci i młodzieży pochodzącej z różnych środowisk  i różnych narodowości oraz  promocji  kultury ukraińskiej w wielokulturowym środowisku bartoszyckim jak również w województwie warmińsko-mazurskim.

 

Lubomira Tchórz