Wiele małych sukcesów

     Zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019. 

     Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8  im. Łesi Ukrainki w Bartoszycach aktywnie  uczestniczyli w szkolnym etapie wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

     20 grudnia 2018 r. na stronie Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie  zostały opublikowane listy uczniów, którzy  zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019.

     Na ten moment z niecierpliwością czekali wszyscy uczestnicy konkursu oraz  nauczyciele. I oczywiście, radość  była wielka, gdyż wszystkie prace konkursowe naszych uczniów, którzy uzyskali 75  i więcej % punktów zostały pozytywnie  zweryfikowane i nazwiska  aż 18 uczniów szkoły podstawowej  i  III klasy gimnazjum pojawiły się na listach zakwalifikowanych do wojewódzkiego etapu z następujących przedmiotów: 

Szkołą podstawowa

język polski - 6 uczniów, nauczyciel przygotowujący  Danuta Rohun,

matematyka 2 uczennice, nauczyciel przygotowujący  I. Tetkowska-Morszczyzna,

język angielski – 1  uczennica, nauczyciel przygotowujący  Nataliya Kulish

 

Gimnazjum

wiedza o społeczeństwie  - 11 uczniów, nauczyciel przygotowujący Tadeusz Albin,

język polski - 2 uczennice, nauczyciel przygotowujący  Danuta Rohun,

biologia - 3 uczennice, nauczyciel przygotowujący  Maria Trojanowska,

geografia  - 3 uczniów, nauczyciel przygotowujący  I. Tetkowska-Morszczyzna,

język angielski – 1  uczeń, nauczyciel przygotowujący  Nataliya Kulish,

język rosyjski -2 uczennice, nauczyciel przygotowujący  Aleksandra Łatanyszyn. 

     Na uwagę zasługuje  fakt, iż w klasie III gimnazjum uczy się 12 uczniów i  wszyscy oni brali udział w konkursach przedmiotowych,  i wszyscy odnieśli już  sukces, kwalifikując  się do jednego, dwóch, a nawet  trzech konkursów przedmiotowych.  Natomiast w 18-osobowej klasie VIII aż  50 % uczniów weźmie udział w drugim etapie konkursów przedmiotowych oraz 1 uczennica z klasy VII.

     Przed wszystkimi uczniami teraz  czas  na intensywne przygotowania do drugiego etapu konkursu. Warto potraktować naukę poważnie, gdyż zdobycie tytułu laureata na poziomie  wojewódzkim zwalnia z  danego egzaminu, a  na certyfikacie laureat otrzymuje wynik  100 % z przedmiotu egzaminacyjnego.

    Gratulujemy wszystkim uczniom i nauczycielom i życzymy dalszych sukcesów dydaktycznych.

Pobierz: Lista uczniów zakwalifikowanych

Lubomira Tchórz