INFORMACJA DOTYCZĄCA ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI
do oddziału przedszkolnego 
oraz klasy I szkoły podstawowej

 

Adres strony rejestracji wniosku oraz zgłoszenia do

 

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLENGO dla rodzica:

www.bartoszyce.formico.pl

 

Adres strony rejestracji wniosku oraz zgłoszenia do 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ dla rodzica:

www.bartoszyce.elemento.pl

 

Rejestracja wniosków/zgłoszeń na stronie publicznej przez rodziców

OD 1 DO 15 MARCA 2019 R.