IX Ogólnopolski a XV Wojewódzki Konkurs Recytatorski
pn. „Poznaj nasz Kraj”

     Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie oraz Stowarzyszeniem „Kałyna”  zaprasza uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz młodzież gimnazjalną  do udziału w IX Ogólnopolskim a XV Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim pn. „Poznaj nasz Kraj” pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. 

Pobierz: Regulamin konkursu