„POZNAJ NASZ KRAJ”

     Poezja cieszy, smuci i zmusza do refleksji. Młodzi ludzie coraz częściej po nią sięgają, ponieważ staje się ona swoistym drogowskazem. Ostatnie lata pokazały jak dużym zainteresowaniem cieszy się ukraińska poezja. Takie nazwiska jak: Szewczenko, Franko, Symonenko, Stus oraz Łesia Ukrainka są powszechnie znane. Toteż, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom, 31. 05.2019 r. po raz XV w Szkole Podstawowej nr 8  im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach został zorganizowany  IX Ogólnopolski a XV Wojewódzki Konkurs Recytatorski „POZNAJ NASZ KRAJ”. Udział w konkursie wzięli uczniowie z Warmii i Mazur. Recytatorskie przedsięwzięcie  zostało zorganizowane przez Szkołę Podstawową nr 8 im. Łesi Ukrainki z UJN w Bartoszycach przy współpracy z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Stowarzyszeniem Absolwentów, Sympatyków i Przyjaciół Szkoły „Kałyna” oraz pod honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.

     W XV spotkaniu z ukraińską poezją udział wzięło 23 recytatorów z naszego województwa, m.in. z Pieniężna, Olsztyna, Wiatrowca, Sobiech, Budr, Bartoszyc, Górowa Iławeckiego.

     Uczestnicy zaprezentowali oraz zinterpretowali utwory, m.in. Stanisława Szewczenki, Bohdana Łepkiego, Hryhoryja Czubaja, Ołeksa Włyżki, Stepana Rudanskiego, Hałyny Kruk, Dmytra Pawłyczki, Mili Łuczak, Andrija Małyszki, Bohdana Matijasza, Liny Kostenko, Tarasa Szewczenki, Ołeksandra Ołesia i Łesi Ukrainki.

     Komisja zasiadła w składzie: przewodnicząca - Barbara Królikowska - Wunderlich - regionalny mistrz mowy polskiej z Olsztyna; członkowie: Monika Rejf – wiceburmistrz miasta Bartoszyce, Anna Dąbrowna –  nauczycielka języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej         w szkole gospodarzy konkursu, a także Lubomira Tchórz - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z UJN w Bartoszycach i doradca metodyczny  w zakresie nauczania języka  ukraińskiego W-M ODN  w Olsztynie. Jury przyznawało punkty za umiejętności interpretacyjne, dykcję, poprawność językową, dobór tematu oraz ogólne wrażenie artystyczne.

     Związku z bardzo wysokim poziomem tegorocznego konkursu jurorzy musieli podjąć niezwykle trudną decyzję - spośród 21 uczestników wyłonić laureatów oraz osoby wyróżnione za recytację, to trudne wyzwanie.

     Tytuł laureata IX Ogólnopolskiego a XV Wojewódzkiego Konkursu „POZNAJ NASZ KRAJ” otrzymali: Julia Łabędzka (Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach), Julia Gadomska (Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach), Paulina Jaworska (Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu), Rusłan Rabij (Szkoła Podstawowa w Sobiechach).

     Wyróżnienia otrzymali: Patrycja Pudełek (Szkoła Podstawowa nr 3 w Bartoszycach), Anna Jarmoła (Szkoła Podstawowa nr 2 w Olsztynie), Milena Rogozińska (Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu), Ivan Pitsyk (Zespół Szkół z UJN w Górowie Iławeckim).

     Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom konkursu, ale także pozostałym uczestnikom ciekawych interpretacji utworów. Laureaci i osoby wyróżnione, a także wszyscy uczestnicy  zostali nagrodzeni wydawnictwami encyklopedycznymi i  książkami dla młodzieży.     Konkurs recytatorski „POZNAJ NASZ KRAJ” nie odbyłby się, gdyby nie pani Danuta Rohun – nauczyciel języka polskiego, która jest jego inicjatorką i koordynatorką, dbającą o każdy szczegół tego przedsięwzięcia. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki  z UJN w Bartoszycach oraz doradca metodyczny w zakresie języka ukraińskiego - Lubomira Tchórz - stale wspiera projekt Danuty  Rohun.

     Za udział w naszym przedsięwzięciu i każde wsparcie gorąco wszystkim dziękujemy.

Oksana Koryśko