XI Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych
„Ja i mały teatr”  w Bartoszycach

     Obserwując dzisiejszą młodzież, wydawać by się mogło, że teatr jako forma rozrywki i możliwość spędzania wolnego czasu, nie cieszy się już taką popularnością jak kiedyś. Otóż nie! Stereotyp ten łamią grupy teatralne z Warmii i Mazur, które wzięły udział w XI Wojewódzkim Przeglądzie Małych Form Teatralnych „Ja i mały Teatr”. Wydarzenie miało miejsce 26 października  2019 r. w Bartoszyckim Domu Kultury i zostało zorganizowane przez Szkołę Podstawową nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach oraz Stowarzyszenie Absolwentów, Sympatyków i Przyjaciół Szkoły „Kałyna” w ramach zadania publicznego pn. „Spotkania Teatralno-Poetyckie 2019” wspieranego przez  Burmistrza Miasta Bartoszyce  Piotra Petrykowskiego.

      W XI spotkaniu „Ja i mały teatr” udział wzięło siedem grup teatralnych z Bartoszyc („Mali spiwaky”, „Zirońky” oraz Maria Sycz – Szkoła Podstawowa nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania), Elbląga (grupa teatralna „Horpynka”), Toprzyn (grupa teatralna z Punktu Nauczania Języka Ukraińskiego), Giżycka i Pozezdrza (Międzyszkolny Punkt Nauczania Języka Ukraińskiego i Religii Grekokatolickiej) oraz Sobiech (Punkt Nauczania Języka Ukraińskiego przy Szkole Podstawowej). Wszystkie występy cieszyły się wielkim uznaniem wśród widzów, o czym świadczyć mogły gromkie brawa. Charakteryzowały się rzetelnym przygotowaniem, ciekawym repertuarem, pomysłowymi atrybutami oraz wartościującymi scenariuszami. Młodzi aktorzy porwali serca i zawładnęli emocjami odbiorców.

     Komisja zasiadła w składzie: przewodnicząca – Zofia Bryl – przyjaciel szkoły, Mirosława Stepaniuk  i Oksana Koryśko – nauczycielki w szkole gospodarzy.

     Związku z wysokim poziomem tegorocznego konkursu jurorzy musieli podjąć niezwykle trudną decyzję. Zdecydowano wszystkim grupom teatralnym przyznać tytuł laureata, a spośród nich wyłonić: najlepszą aktorkę, którą została Ksenia Petiuk z grupy teatralnej „Wesełka” z Międzyszkolnego Punktu Nauczania Języka Ukraińskiego i Religii Grekokatolickiej w Giżycku i Pozezdrzu (uczniów przygotowała s. Franciszka Oresta Sałamaszek) oraz najlepszego aktora, którym pozostał Piotr Stolycia z grupy kabaretowej „Horpynka” z Elbląga (uczniowie pracują pod opieką Andrzeja Śmigielskiego).

     Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom wspaniałych występów. Aktorzy otrzymali ciekawe nagrody, między innymi przydatne  do pozalekcyjnej pracy głośniki mobilne, słodycze oraz  dyplomy. Zaś ceremonii wręczenia nagród dokonał obecny podczas przedsięwzięcia włodarz Miasta Bartoszyce oraz dyrektor szkoły ukraińskiej.

     Przegląd Małych Form Teatralnych zakończył obiad dla wszystkich uczniów i ich opiekunów w jednej z bartoszyckich restauracji.

     XI Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych „Ja i Mały Teatr” nie odbyłby się, gdyby nie panie: Danuta Głuszko i Anna Dąbrowna – nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej, które są  koordynatorkami, dbającymi o każdy szczegół tego przedsięwzięcia. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki  z UJN w Bartoszycach oraz doradca metodyczny w zakresie języka ukraińskiego - Lubomira Tchórz - stale wspierająca projekt „Ja i mały Teatr”.

     Za udział w naszym przedsięwzięciu i każde wsparcie gorąco wszystkim dziękujemy.

Oksana Koryśko