„Dar lubowi” po raz kolejny na górowskiej scenie

     23 listopada 2019 r. zespół szkolny „Dar lubowi” wystąpił podczas jubileuszowego XX Archidiecezjalnego Przeglądu Twórczości Religijnej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w Polsce.

     Temat przewodni przeglądu to „Kościół zawsze i wszędzie z Tobą”. W przedsięwzięci uczestniczyli licznie zgromadzeni widzowie, wśród których przedstawiciele duchowieństwa na czele z Metropolitą arcybiskupem Eugeniuszem Popowiczem.

     Uczniowie zaprezentowali pantomimę pt. „7 grzechów głównych”, w aranżacji autora informacji, przedstawiając problematykę człowieka we współczesnym świecie, a także rolę Kościoła w życiu każdego chrześcijanina.

Mirosław Bachor