KONKURS PLASTYCZNY 
pn. „HONOROWY DAWCA KRWI”

     W Szkole Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach odbył się konkurs plastyczny pn. „HONOROWY DAWCA KRWI” dla uczniów klas I-III oraz oddziału przedszkolnego. 

Komisja w składzie: Lubomira Tchórz, Maria Trojanowska, Mirosław Bachor przyznała tytuł LAUREATA następującym uczniom:

GOŁOTA NATASZA  kl. 0

PONIEWOZIK  ANNA KL.I

BULAK  AGATA KL.II

SYCZ  JAN KL. III

     W dniach obchodów „DNI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI” nagrodzone i wyróżnione prace wyeksponowane były w szkole dla rodziców, uczniów naszej szkoły oraz odwiedzających gości.

     Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!

ORGANIZATORZY:

 Klub „Wiewiórka” 

opiekun Danuta Głuszko