SZANOWNI PAŃSTWO!
DRODZY PRZYJACIELE!

     Składamy gorące podziękowanie za przekazanie 1 %  podatku w 2019 r. na rzecz  Stowarzyszenia Absolwentów, Sympatyków, Przyjaciół Szkoły Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania „Kałyna”. 

     Dziękujemy za to,  że w 2019 r. po raz kolejny byliście razem z nami. To dzięki Waszemu finansowemu wsparciu uczniowie i nauczyciele  Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania  w Bartoszycach mogli zrealizować wiele projektów i   działań dydaktyczno-wychowawczych, które służyły rozwojowi każdego ucznia.

     Uczestniczyliśmy w wielu konkursach, przeglądach artystycznych i zawodach sportowych organizowanych poza Bartoszycami, podczas których mogliśmy zaprezentować społeczności ukraińskiej i polskiej swój dorobek artystyczny, a także przyczynić się do popularyzacji ukraińskiej kultury w Polsce. 

    Byliśmy aktywni w wielu przedsięwzięciach, takich jak:

- Regionalny Przegląd Kolęd, Wertepów i Szczedriwek w Węgorzewie, styczeń 2019 r., 

- Festiwal Twórczości Dziecięcej w Elblągu, maj 2019 r.,

- Wojewódzki Przegląd  Ukraińskiej Poezji Śpiewanej i Twórczości Poetyckiej  w Olsztynie, grudzień 2019 r.,  

- XXIII Turnieju Piłki Nożnej w Elblągu, listopad 2019 r.

     Ponadto zorganizowaliśmy  „,X Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Poznaj nasz Kraj”,   XI  Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych „Ja i mały teatr”, VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Szewczenko – nasz Przyjaciel”, w których  aktywnie uczestniczyli nie tylko nasi uczniowie, ale także dzieci i młodzież z całej Polski oraz z Ukrainy, a  laureaci i finaliści mogli być nagrodzeni.

     Wszystkie nasze działania ukierunkowane są na rozwój ukraińskich dzieci i młodzieży w Polsce,  i w Ukrainie oraz służą polsko-ukraińskiej integracji.

     Powyższe przedsięwzięcia oraz pomoc  potrzebującym  była możliwa dzięki dużym wsparciu finansowym, które otrzymaliśmy od Państwa, za co szczególnie  gorąco DZIĘKUJEMY.

Uczniowie, nauczyciele, rodzice  oraz  dyrektor  

Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki

z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach

Zarząd  Stowarzyszenia „Kałyna”

 

 

                                 

SZANOWNI PAŃSTWO!
DRODZY PRZYJACIELE!

     Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1 % podatku za 2019 r., który przeznaczymy na działalność związaną ze wsparciem procesu dydaktyczno-wychowawczego i dalszym rozwojem naszej szkoły, a także pomoc  dzieciom z Ukrainy.

     Marzeniem naszych uczniów jest pojechać  w Ukrainę, aby pogłębiać wiedzę o ojczyźnie swoich przodków, poznawać rówieśników, doskonalić umiejętności posługiwania się w języku ukraińskim, a także zaprezentować swój dorobek artystyczny dla ukraińskich kolegów. 

 

Składając w Urzędzie Skarbowym PIT, w pozycji dotyczącej przekazania

1 %  należy wpisać: 

Stowarzyszenie „Kałyna”   KRS: 0000208516

 

    Jednocześnie  składamy gorące podziękowania wszystkim Darczyńcom, którzy w 2019 r. przekazali swój 1 % na rzecz działalności naszej szkoły.

 

Wdzięczni  uczniowie, nauczyciele, rodzice  oraz  dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki

 z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach

Zarząd  Stowarzyszenia „Kałyna”