INFORMACJA DOTYCZĄCA ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI
do oddziału przedszkolnego
oraz klasy I szkoły podstawowej

 Adres strony rejestracji wniosku oraz zgłoszenia do 

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLENGO dla rodzica:

www.bartoszyce.formico.pl

 

Adres strony rejestracji wniosku oraz zgłoszenia do 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ dla rodzica:

www.bartoszyce.elemento.pl

 

Rejestracja wniosków/zgłoszeń na stronie publicznej przez rodziców

OD 2 DO 16 MARCA 2020 R.