Nasi uczniowie uczestniczyli w etapie wojewódzkim konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2019/2020

     Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach aktywnie uczestniczyli w szkolnym etapie wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

     Publikacja 20 grudnia 2019 r. na stronie Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie listy uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych w bieżącym  roku potwierdziła,  iż wszystkie prace konkursowe naszych 12  uczniów, którzy uzyskali 75 i więcej % punktów, zostały pozytywnie  zweryfikowane i zakwalifikowane do wojewódzkiego etapu.

W  WOJEWÓDZKIM ETAPIE, który miał miejsce w lutym, uczestniczyli uczniowie z następujących przedmiotów: 

język polski – 3 uczennice: 

  • Natalia Dańków, Martyna Lewkowicz (nauczyciel    przygotowujący Danuta Rohun), 
  • Maria Zofia Sycz (nauczyciel przygotowujący Danuta Rohun, Oksana Koryśko). 

matematyka – 6 uczniów:

  • Natalia Dańków, Martyna Lewkowicz (nauczyciel przygotowujący Mirosława Stepaniuk),
  • Maria Zofia Sycz, Marcel Jedwabnik, Olga Styrańczak, Eliza Walczak (nauczyciel przygotowujący Lidia Styrańczak).

język rosyjski -3 uczennice:

  • Maria Zofia Sycz, Anhelina Tryhubova, Eliza Popova (nauczyciel przygotowujący  Aleksandra Łatanyszyn). 

     Na uwagę zasługuje fakt, iż jedna uczennica została zakwalifikowana do trzech, a dwie siódmoklasistki do dwóch, konkursów przedmiotowych.

     Wszyscy uczestnicy z niecierpliwością oczekują na wyniki drugiego etapu konkursu. Należy nadmienić, iż zdobycie tytułu laureata na poziomie wojewódzkim zwalnia z danego egzaminu, a na certyfikacie laureat otrzymuje wynik 100 % z przedmiotu egzaminacyjnego.

     Gratulujemy wszystkim uczniom i nauczycielom dotychczasowych osiągnięć, i życzymy dalszych sukcesów dydaktycznych.

(dr lt)