Informacja w sprawie kształcenia na odległość

     W dniu 20 marca zmieniły się przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określone zostały zasady prowadzenia nauczania na odległość oraz ocenianie uczniów.

     Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Więcej informacji w linku poniżej:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne?fbclid=IwAR32upVcgqh6IzvpfPJqhDOvAGLvHeESJBsUbMAJsik0VP2cJo42aKUso3I