Informacja dotycząca rekrutacji - potwierdzenie woli

     W dniu 20 kwietnia 2020 r. o godzinie 9:00 w systemie zostały udostępnione listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkół podstawowych.

     Wyniki rekrutacji rodzic/opiekun prawny może sprawdzić logując się na konto dziecka. Jeśli rodzic podał adres mailowy podczas rejestracji wniosku otrzyma informacje o wynikach rekrutacji na skrzynkę mailowa.

Uwaga!

     W terminie 21-27 kwietnia 2020 r. rodzice/opiekunowie prawni będą mogli elektronicznie (logując się na konto dziecka) potwierdzać wolę zapisu dziecka do placówki kwalifikacji.