AKCJA KARTKA DLA MEDYKA

     Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki w Bartoszycach wspierają pracę służby zdrowia w czasie pandemii koronawirusa.

     Przystępując do akcji Kartka dla Medyka, wyrażamy wdzięczność i okazujemy szacunek dla wszystkich zawodów medycznych.

     Jednocześnie poprzez udział w akcji ukazujemy potrzebę kształcenia się młodzieży w tym kierunku oraz wzbudzamy refleksję nad ochroną własnego zdrowia.

     Wyrażamy podziękowanie za trudną pracę, pełna poświęceń, wszystkim MEDYKOM. 

 

Organizatorzy akcji w szkole

Anna Dąbrowna i Mirosław Bachor.