Szkoła Podstawowa nr 8
im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania

zaprasza do udziału
w konkursie multimedialno - plastycznym
z okazji 100 – lecia urodzin św. Jana Pawła II 
pt.: „Dziękujemy Ci Ojcze”

 

1. Adresaci konkursu:

-  konkurs plastyczny - uczniowie z klas 0-III,

-  konkurs multimedialny - uczniowie klas IV-VIII.

 

2. Cele:

-  poszerzenie i utrwalenie wiadomości o życiu, osobowości i dorobku Jana Pawła II,

-  przybliżenie i propagowanie wśród dzieci i młodzieży nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II,

-   ukazanie dzieciom i młodzieży wzoru do naśladowania w osobie Jana Pawła II,

- kształtowanie i rozwijanie w uczniach zdolności i zainteresowań plastycznych i multimedialnych,

-  upamiętnienie 100 rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła II.

 

3. Zasady konkursu plastycznego:

- każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę plastyczną, formatu A4 dowolną techniką,

-  należy ją podpisać imieniem i nazwiskiem autora, 

- prace należy przesłać drogą elektroniczną na adres organizatora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 16.05.2020r.

 

4. Kryteria oceny prac plastycznych:

 • zgodność z tematyką konkursu, 
 • oryginalność spojrzenia autora na tematykę, 
 • walory artystyczne (dobór środków i technik plastycznych),
 • estetyka wykonanej pracy. 

 

5. Zasady konkursu multimedialnego:

 • każdy uczestnik nagrywa krótki filmik z podziękowaniami św. Janowi Pawłowi II, inspirowanymi jego życiem i twórczością,
 • filmik należy nagrać w najlepszej rozdzielczości posiadanego telefonu (najlepiej HD),
 • podpisaną imieniem, nazwiskiem pracę konkursową należy przesłać  drogą elektroniczną na adres organizatora Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 16.05.2020r.

 

6. Kryteria oceny prac multimedialnych (filmików):

 • zgodność z tematyką konkursu, 
 • oryginalność spojrzenia autora na tematykę, 
 • sposób przekazywanych treści.

 

7. Postanowienia ogólne:

 • dostarczone prace przechodzą na własność organizatorów,
 • organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania fragmentu lub całości prac do publicznej prezentacji w czasie podsumowania konkursu,
 • informacje o konkursie, jak i jego wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły w terminie do 18 maja 2020r.,
 • dla laureatów konkursu organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody sponsorowane przez Panią Ewę Jasudowicz i Radę Rodziców,
 • nagrody zostaną wręczone po powrocie do szkoły.

 

DRODZY RODZICE!

ZACHĘCAMY DO MOBILIZACJI SWOICH DZIECI W CZASIE, KIEDY NIE WYCHODZĄ Z DOMÓW. NIECH TO BĘDĄ DOBRZE WYKORZYSTANE CHWILE. WSPÓLNIE Z DZIĆMI MOŻNA STWORZYĆ NAPRAWDĘ PIĘKNE I TWÓRCZE PRACE, A TYM SAMYM PRZYBLIŻYĆ POSTAĆ ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II. CZEKAMY NA EFEKTY WASZYCH POMYSŁÓW.

ORGANIZATORZY KONKURSU:

Anna Dąbrowna, Mirosław Bachor