Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
z okazji 100 – lecia urodzin św. Jana Pawła II 
pt.: „Dziękujemy Ci Ojcze”

     Komisja konkursowa w składzie: Pani Maria TrojanowskaPani Danuta Głuszko
wyłoniła zwycięzców:

I miejsce - Emilia Jasudowicz kl. II

II miejsce - Amelia Guz kl. II

III miejsce - Maria Węgrzyn kl. I

Wyróżnienie - Krzysztof Kapanajko kl. I

Wyróżnienie - Maciej Stypik kl. II

 

Gratulujemy uczestnikom konkursu
Organizatorzy