Nasi uczniowie – laureaci Ogólnopolskiego
Konkursu Matematycznego "PINGWIN".

     Natalia Dańków i Martyna Lewkowicz uczennice 7 klasy oraz Mateusz Baczewski uczeń 5 klasy zostali laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego "Pingwin". 

     Natomiast troje uczniów z klasy 5  zostali wyróżnieni w tym konkursie: Marcelina Zawadzka, Wiktor Styrańczak i Julian Maczuga.

     Laureaci zostali  nagrodzeni cennymi książkami i dyplomami laureata, uczniowie wyróżnieni otrzymali dyplomy wyróżnienia, zaś pozostali uczestnicy konkursu - dyplomy uznania.

     Serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników, życzymy dalszych sukcesów i matematycznych wzlotów. 

Mirosława Stepaniuk, nauczycielka matematyki