Żegnaj, Szkoło, nietypowo!

     Każdego roku pożegnanie najstarszych uczniów szkoły jest momentem niezwykle wzruszającym tak dla uczniów,  jak i nauczycieli.  W Szkole Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach ostatni dzwonek jest szczególną uroczystością dla  absolwentów, ich rodziców i całej szkolnej wspólnoty.

     Tradycją szkoły ukraińskiej od  kilkunastu  lat jest przygotowywanie całej uroczystości w szkole – w przeciwieństwie do wielu innych szkół, w których uczniowie wybierają najczęściej salę restauracyjną.

     Wspólne dekorowanie sali, przygotowanie całej oprawy artystycznej:  nauka tańca – korowodu, tworzenie scenariusza uroczystości i szereg innych działań, które mają na celu perfekcyjne przygotowanie święta ósmoklasistów sprzyjają jeszcze większej integracji klasy, rodziców i nauczycieli. 

     I w tym roku szkolnym nasi ósmoklasiści rozpoczęli przygotowania dosyć wcześnie. Już we  wrześniu pojawiły się pierwsze plany. Nikt  w tym czasie nawet nie pomyślał, że nie będzie można zrealizować planów, swoich marzeń. Dla najstarszych naszych uczniów miała to być ostania szkolna  wycieczka w Ukrainę  oraz uroczyste podsumowanie 8 lat  nauczania w szkole.

     Epidemia koronawirusa, a za tym wprowadzenie zdalnego nauczania, przełożenie terminu egzaminu na drugą połowę czerwca, wprowadzenie szczególnie rygorystycznych procedur związanych z bezpieczeństwem w szkole i w środowisku, zdezorganizowała życie  szkoły i sprawiła, że wiele ciekawych inicjatyw szkolnych nie mogło być zrealizowanych. 

     Na szczęście, jak mówią: do upartych świat należy. Nasi uczniowie nie próżnowali podczas nauczania zdalnego. Uczestniczyli aktywnie w wideolekcjach, intensywnie uczyli się do egzaminów, a  w  wolnym czasie przygotowywali się do uroczystości też w  sposób zdalny, wykorzystując nabyte przez cały etap edukacji kompetencje kluczowe. Umiejętności związane z tworzeniem prezentacji, nagrywaniem filmików oraz wykorzystywanie różnorodnych form technologii informacyjno-komunikacyjnej w sytuacji, w której znaleźli się ósmoklasiści okazały się niezbędne. I można powiedzieć, że  był to, w pewnym sensie, egzamin z informatyki.

     25 czerwca 2020 o godz. 12:00 zabrzmiał ostatni dzwonek dla ukraińskich ósmoklasistów w szkole przy ul. Leśnej 1.

     Piękna dekoracja: wyszywane ręczniki i obrusy, kompozycja polnych kwiatów i motto w języku ukraińskim, które odzwierciedlało atmosferę i nastrój absolwentów: „Po raz ostatni dzisiaj przestąpiliśmy szkolny próg, teraz przed  nami jest tysiąc dróg”.

     Starannie przygotowany program artystyczny z poetycznymi podziękowaniami i oryginalnymi pamiątkami dla nauczycieli, stworzonymi przez młode talenty. Pełne emocji podziękowania wraz z prezentacją fotografii z różnych wydarzeń rodzinnych dla ukochanych rodziców, którzy zawsze wspierali swoje dzieci oraz nauczycieli w realizacji wszelkich przedsięwzięć szkolnych: wymiany międzynarodowe, wyjazdy na koncerty, wycieczki, projekty edukacyjne i przedsięwzięcia klasowe.

     Jedenaścioro absolwentów: Marysia, Gabrysia, Ola,  Kaja, Eliza, Anhelina, Dominika, Oksana, Wiktor, Marcel i Dawid – tak niewiele, a tak wiele zdołali osiągnąć swoją aktywnością, kreatywnością, odpowiedzialnością  i złotymi literami zapisać się w historię szkoły.

     O tym, jak ważny jest każdy uczeń szkoły komentowała dyrektor szkoły, podsumowując indywidualnie osiągnięcia każdego. 

     Bardzo ważnym był również głos rodziców. To oni, z perspektywy czasu, potrafią docenić pracę szkoły, zwracając również uwagę na jej specyfikę związaną z wielokulturowością i rolą, jaką odgrywa w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczo-opiekuńczych oraz dodatkowego zadania związanego z rozwojem i podtrzymaniem ukraińskiej tożsamości narodowej. 

     Słowa podziękowań rodziców, podkreślające bardzo dobrą jakość pracy szkoły w Bartoszycach oraz dojrzałość swoich dzieci, która była osiągnięta, między innymi, dzięki zaangażowanej pracy  grona pedagogicznego.

     Jedynie szkoda, że cała uroczystość, po raz  pierwszy w historii szkoły, odbywała się  bez  udziału całego grona pedagogicznego i wszystkich uczniów. Ale, ze  względu na bezpieczeństwo w szkole, nie było to możliwe.

     Tegoroczny  nietypowy „Ostatni dzwonek 2020„ w szkole  z ukraińskim językiem nauczania ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce był doskonałym egzaminem dla uczniów, wychowawcy klasy i rodziców, który został  zaliczony na najwyższą ocenę.

     Wszystkim wspaniałym naszym Absolwentom życzę spokojnych i zdrowych wakacji, dalszych sukcesów w życiu, i aby zawsze uparcie dążyli do wyznaczonego celu, zaś rodzicom i nauczycielom, aby byli dumni ze swoich dzieci i uczniów.

Lubomira Tchórz