ZAPRASZAMY

do  Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki

z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach

 

OFERUJEMY WSZYSTKIM UCZNIOM:

 • wysoki poziom nauczania z uwzględnieniem  indywidualnych potrzeb każdego ucznia,
 • naukę od podstaw języka ukraińskiego jako języka mniejszości narodowej,
 • poznawanie kultury i tradycji ukraińskiej, i polskiej oraz otwartość dla różnych kultur,
 • wykwalifikowaną i ambitną kadrę pedagogiczną,
 • wszechstronny rozwój dziecka,
 • realizację wielu innowacji pedagogicznych,
 • naukę języka angielskiego, od klasy 7 – języka rosyjskiego,
 • bogaty i różnorodny wachlarz zajęć pozalekcyjnych (koła przedmiotowe, sportowe, zajęcia programowania i robotyki, zespoły artystyczne),
 • wyjazdy edukacyjne do kina, teatru, muzeum, na koncerty, wycieczki krajoznawcze oraz  zagraniczne  (Ukraina, Litwa),
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczną (opiekę pedagoga, zajęcia: logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, język polski dla obcokrajowców),
 • bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne oraz bibliotekę,
 • boisko wielofunkcyjne i bezpieczny teren rekreacyjny wokół szkoły,
 • opiekę świetlicową,
 • bardzo smaczne obiady w  formie cateringu,
 • kameralną i rodzinną  atmosferę.

 

Rekrutacja odbywa się  w formie elektronicznej –

nabór wniosków w terminie od 1 do 15 marca 2021 r.

Więcej informacji o pracy szkoły i rekrutacji  na stronie: www.lesiabart.pl

 

Rejestracja wniosków/zgłoszeń na stronie publicznej przez rodziców

w terminie od 1 do 15 marca  2021 r.

 

Adres strony rejestracji wniosku oraz zgłoszenia do

SZKOŁY PODSTAWOWEJ dla rodzica:

www.bartoszyce.elemento.pl