Nasi laureaci i finaliści

w wojewódzkich konkursach przedmiotowych 2020/2021

     Serdecznie gratulujemy naszym ósmoklasistkom, które uzyskały tytuł laureata i finalisty w wojewódzkich konkursach przedmiotowych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie w roku szkolnym 2020/2021.

     A warto było się uczyć, ponieważ tytuł laureata uprawnia ucznia do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. 

Język polski (nauczycielki przygotowujące: mgr Danuta Rohun, mgr Oksana Koryśko)

Laureatka – Natalia Dańków. Zdobyła drugą lokatę w województwie, uzyskując   47 pkt. na 50 pkt. możliwych do zdobycia. Gratulacje!

Laureatka – Martyna Lewkowicz

Należy nadmienić, iż uczennice tytuł laureata z języka polskiego zdobyły również w klasie siódmej.

Język rosyjski (nauczycielka przygotowująca mgr Aleksandra Łatanyszyn)

Laureatka – Eliza Popova. Jako jedyna, zdobyła najwyższy wynik w województwie -  69 pkt na 70 pkt  możliwych do uzyskania. Gratulacje!

Matematyka (nauczycielka przygotowująca mgr Mirosława Stepaniuk)

Finalistka – Natalia Dańków

Finalistka – Martyna Lewkowicz

    Jesteśmy wszyscy dumni  z naszych uczennic. Życzymy im dalszych sukcesów dydaktycznych już w szkole ponadpodstawowej.

(lt, dr)