SZANOWNI PAŃSTWO! DRODZY PRZYJACIELE!

Gorąco dziękujemy, że w trudnych czasach 2020 r. byliście razem z nami  i w każdy możliwy sposób wspieraliście  Stowarzyszenie „Kałyna” i tym samym działalność edukacyjno-kulturalną Szkoły Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania  w Bartoszycach.

     Jesteśmy wdzięczni również  za przekazanie 1 %  podatku w 2020 r. na rzecz  Stowarzyszenia „Kałyna”, które od 15 lat wspiera pracę szkoły. To dzięki Waszemu zaangażowaniu i wsparciu mogliśmy zrealizować wiele projektów i działań dydaktyczno-wychowawczych, pomimo nietypowego   funkcjonowania szkoły w dobie epidemii.

Uczestniczyliśmy w wielu konkursach i projektach, prezentując społeczności ukraińskiej i polskiej swój dorobek artystyczny, a także popularyzując ukraińską kulturę w Polsce. Wiele działań w 2020 r. odbywało się  w formie on-line. 

     Byliśmy aktywni w wielu przedsięwzięciach, takich jak: Wojewódzki Przegląd  Ukraińskiej Poezji Śpiewanej i Twórczości Poetyckiej  w Olsztynie, konkurs on-line pn. „Mniejszości  na scenie” organizowany przez Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej.

     Zorganizowaliśmy „Święto Łesi Ukrainki” z udziałem najstarszych mieszkańców Bartoszyc, dzięki którym nasza szkoła mogła rozpocząć 30 lat temu swoją działalność. 

Po raz siódmy w trudnych okolicznościach zdalnego nauczania w Polsce przeprowadziliśmy Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Szewczenko – nasz Przyjaciel”, w których  aktywnie uczestniczyło 160 uczniów z całej Polski, a  laureaci i finaliści zostali nagrodzeni. Zorganizowaliśmy akcję „Kartka dla Medyka”,  szkolny konkurs  poświęcony papieżowi Janowi Pawłowi II, zrealizowaliśmy projekt „Życzenia noworoczne  dla Seniorów”.

     Uczestniczyliśmy w wielu akcjach charytatywnych, w tym w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

     Wszystkie nasze działania ukierunkowane są na rozwój dzieci ukraińskich i młodzieży w Polsce, pomoc potrzebującym , a także służą polsko-ukraińskiej integracji.

Powyższe przedsięwzięcia były możliwe dzięki wielkiemu wsparciu, które otrzymaliśmy od Państwa, za co szczególnie  gorąco DZIĘKUJEMY.

                                                            

                                                             Uczniowie, nauczyciele, rodzice  oraz  dyrektor Szkoły                                                            

 Zarząd  Stowarzyszenia „Kałyna”