Dzieci z Warmii i Mazur - Niepodległej Ukrainie


     24 sierpnia 2021 Ukraina i Ukraińcy rozproszeni po całym świecie świętowali 30-lecie Niepodległości Ukrainy.

     W głównych uroczystościach, które odbywały się w Kijowie, wziął udział m.in. Prezydent RP Andrzej Duda. Warto przypomnieć, iż 30 lat temu Polska była pierwszym krajem, który uznał niepodległość Ukrainy.

    Ten niezwykle ważny jubileusz uroczyście odznaczali Ukraińcy w Polsce. W różnych regionach odbywały się koncerty, konferencje, spotkania z historykami i przedstawicielami kultury.

     W Bartoszycach szkolne obchody 30-lecia Niepodległości Ukrainy zostały zaplanowane na trzeci tydzień nauki w szkole i miały charakter projektu edukacyjno-integracyjnego pn. „Niepodległej – ukraińskie dzieci z Bartoszyc”.

    Uczniowie uczestniczyli w wielu warsztatach. Wykonywali plakaty patriotyczne, przygotowywali program artystyczny, uczyli się piosenek o Ukrainie, a najmłodsi uczniowie poznali hymn Ukrainy „Szcze ne wmerła Ukraina”, który wspólnie zaprezentowali podczas szkolnego flash mobu.

     Zwieńczeniem projektu było spotkanie integracyjne uczniów ze szkół i punktów nauczania języka ukraińskiego, które odbyło się w sobotę 25 września 2021 r. z udziałem uczniów bartoszyckiej szkoły oraz licznie przybyłych gości z szkoły ukraińskiej w Górowie Iławeckim oraz Kętrzyna.

     Wspólne warsztaty muzyczne i ukraińskiej twórczości ludowej, gry i zabawy, zawody sportowe oraz smaczny obiad, słodki poczęstunek były okazją do wzajemnego poznawania się dzieci i młodzieży z różnych szkół, wspólnego świętowania. Przedsięwzięcie było również ważnym działaniem reintegracyjnym po długiej nieobecności w szkole związanej ze zdalnym nauczaniem.

     Pogoda ducha i wiele radości towarzyszyło wszystkim uczestnikom. Na pamiątkę spotkania uczestnicy otrzymali pamiątkowe ekologiczne torby z nadrukiem w języku ukraińskim: Ой діти! Діти! Діти! Велика Божа благодать! [tlum. Oj, dzieci! Dzieci! Dzieci! Wielka łaska Boża!] – motto
z poezji Tarasa Szewczenki, ukraińskiego wieszcza narodowego.

     Sobotnie przedsięwzięcie mogło się odbyć dzięki wsparciu Związku Ukraińców w Polsce w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu "Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020" utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

     Wszystkim uczestnikom za aktywność, a nauczycielom za wszelkie działania wychowawczo-edukacyjne oraz pracownikom szkoły należą się gorące podziękowania.