Niestandardowe teatralne prezentacje w Bartoszycach

     Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych pn. „Ja i mały teatr” to przedsięwzięcie, jedyne tego rodzaju w całej Polsce, które inspiruje młodych przedstawicieli mniejszości ukraińskiej do pogłębiania wiedzy na temat ukraińskiej literatury i sztuki teatralnej.

     W tym roku, po rocznej przerwie spowodowanej epidemią, 12 edycja przeglądu teatralnego odbyła się niestandardowo.
Prezentacje teatralne w wykonaniu ukraińskich uczniów i młodzieży ze szkół i zespołów nauczania języka ukraińskiego zostały nadesłane w formie nagrań, które z kolei zaprezentowano najmłodszej 60-osobowej widowni w Szkole Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach.

     Tak jak zawsze podczas przeglądu teatralnego, który odbywał się od wielu lat na scenie Bartoszyckiego Domu Kultury, były gromkie brawa, radość publiczności i duże zainteresowanie. Jednakże, co bardzo ważne w tego rodzaju przedsięwzięciach, zabrakło żywego kontaktu z rówieśnikami, rozmów, integracji dzieci i młodzieży, wręczania nagród na scenie w błysku fleszy i popularnego „uścisku dłoni” organizatorów.

     Pomimo obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych oraz wszelkich niedogodności należą się gorące podziękowania wszystkim 10 grupom, tj. 102 uczestnikom przeglądu teatralnego z Olsztyna, Lidzbarka Warmińskiego, Górowa Iławeckiego (3 grupy), Kandyt, Toprzyn i Bartoszyc (3 grupy) za aktywność, w tradycyjnym już, teatralnym przedsięwzięciu.
Różnorodne krótkie formy teatralne od tańca, inscenizowanego wiersza i bajek do spektakli o poważnej tematyce poświęconej np. tragedii Wielkiego Głodu w Ukrainie na początku lat 30-tych zostały ocenione przez jury i nagrodzone tytułem laureata.

     Ponadto w kategorii „bajka” przyznano nagrodę specjalną za innowacyjne podejście do inscenizacji bajki „Kołobok” grupie teatralnej z Toprzyn, zaś najmłodsi uczniowie z Górowa Iławeckiego otrzymali nagrodę „Małych widzów” za profesjonalne wcielenie się w rolę bajkowych personaży „Kuroczki riaboji”.

     XII Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych pn. „Ja i mały teatr” odbył się w ramach „Spotkań teatralno-artystycznych 2021” realizowanych jako zadanie publiczne przy finansowym wsparciu Burmistrza Miasta Bartoszyce i Stowarzyszenia „Kałyna”, działającego przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach.

     Za każde wsparcie w realizacji przedsięwzięcia i pracę wolontariacką nauczycieli należą się gorące podziękowania.

     Z nadzieją do kolejnego spotkania w 2022 roku, ale już na bartoszyckiej scenie!

Lubomira Tchórz