Sejmowa  Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych
z wizytą w Ukraińskiej Szkole w Bartoszycach

     Dzień 26 października 2016 r. zapisał się  w kronice  szkoły jak niezwykle ważny i z pewnością przejdzie  do historii, albowiem naszą szkołę odwiedziła Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP na czele z przewodniczącą Danutą Pietraszewską – posłanką na Sejm RP.

     Delegację dostojnych  gości przywitały najmłodsze dzieci szkoły, które z wielkim entuzjazmem zaśpiewały piosenkę o Ukrainie oraz wręczyły  kosz  kwiatów.
Następnie przed  Sejmową Komisją wraz z towarzyszącą jej reprezentacją władz  samorządowych, radnymi oraz zaproszonymi gośćmi zaprezentowały  się  zespoły  artystyczne szkoły: chór „Lisowa pisnia” oraz grupa wokalna „Wodohraj”,  przedstawiając tylko niewielką część swego bogatego repertuaru . Młodzi  artyści rozpoczęli  krótki koncert poezją-deklaracją:

25 lat minęło,
a  nasza  szkoła zawsze  młoda,
pulsuje i szumi  jak ta woda.

My lubimy swoją szkołę,
bo ona jest jak rodzinny dom,
do którego codziennie
chłopcy i dziewczęta lgną.

My chcemy  żyć  szczęśliwie,
śpiewać wesołe piosenki
o słońcu, o mamie, o górach.

My, dzieci, wierzymy w szczęście
i chcemy pokoju  na ziemi.
My pielęgnujemy swój język ojczysty,
Szewczenka i Łesię Ukrainkę czcimy.

      Dyrektor  szkoły  Lubomira Tchórz zapoznała obecnych  z największymi osiągnięciami dydaktycznymi, projektami edukacyjnymi oraz przedsięwzięciami kulturalnymi, które realizuje placówka oświatowa. Przedstawiła również zasady i specyfikę funkcjonowania szkoły mniejszości ukraińskiej, zwracając uwagę  na wsparcie i dobrą współpracę z Gminą Miejską Bartoszyce jako organu prowadzącego.

     Dostojni goście zawitali również  na zajęcia lekcyjne, gdzie rozmawiali z uczniami i próbowali przyswoić  trochę ukraińskiej leksyki, chociaż nie  było to łatwe.
Na koniec  wizyty posłanka Danuta Pietraszewska – przewodnicząca Komisji, nie kryjąc zachwytu, powiedziała młodym szkolnym dziennikarzom: „To rzeczywiście  mała szkoła o wielkim sercu. Jesteśmy  zachwyceni powitaniem, takim od serca. Wasz  śpiew – wzrusza i otwiera każde serce. Cieszymy się, że mogliśmy poznać uczniów i nauczycieli, którzy tutaj pracują. Gratuluję wszystkim. Jestem przekonana, że jesteście wspaniałym młodym pokoleniem, które mniejszości ukraińskiej w Polsce daje nadzieje na kultywowanie  ukraińskich tradycji.

     Po wizycie w szkole wszyscy goście udali się na posiedzenie Komisji do Starostwa Powiatu Bartoszyckiego.

(LD)