POMAGAMY UKRAINIE!

     Wspieramy ofiary nieuzasadnionej i brutalnej wojny.

     Prowadzimy zbiórkę pieniędzy na środki opatrunkowe, koce zwykłe i termiczne, apteczki podręczne, plecaki medyczne…

     Liczy się każda złotówka. Wpłaty prosimy kierować na rachunek:

Komitet Społeczny „Razem z Ukrainą”, ul. Leśna1, 11-200 Bartoszyce

Nr rachunku 35 2030 0045 1110 0000 0338 2350

     Środki opatrunkowe, zwykłe koce (nowe lub używane czyste), a także chusteczki nawilżane oraz nowe pluszowe misie i inne miękkie zabawki dla dzieci można również przynosić do Szkoły Podstawowej nr 8 z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach w godz. od 7:00 do 16:00 lub w godz. od 16:00 do 19:00 do Domu Harcerza, Hufiec ZHP w Bartoszycach.

GORĄCO DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE !!!

     W imieniu Komitetu - Mirosław Maliniak i Lubomira Tchórz

     W imieniu Hufca ZHP w Bartoszycach - Paweł Wołoch

 

 

Zaśpiewane dawno, a wciąż aktualne.

Zespół "Dar Lubowi" pod kierownictwem Mirosława Bachora