Ukraińska Szkoła w  Bartoszycach wśród najlepszych z języka polskiego w Polsce

     Jak co roku każdy ósmoklasista, ale nie tylko,  z niecierpliwością czeka na wyniki egzaminów.  Egzaminy w roku szkolnym 2021/2022 były pewną weryfikacją zdobytej wiedzy i umiejętności      podczas trudnego okresu, bo zdalnego  nauczania podczas epidemii Covid-19.

     Prawie 14 miesięcy nauki online, ograniczonego kontaktu z realnością szkolną, emocjonalne przeżycia związane z wojną w Ukrainie oraz pojawienie się ponad 50 dzieci uchodźców w naszej szkole, a mimo wszystko uczniowie, nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 8 z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach mogą być dumni z efektów  wspólnej i trudnej pracy.

     Ogłoszone  wyniki egzaminów zewnętrznych przez OKE w Łomży potwierdziły po raz kolejny, iż w szkole z ukraińskim językiem nauczania, gdzie ogólnie językiem komunikacyjnym jest język ukraiński, można osiągać bardzo wysokie wyniki z języka polskiego.

     Mamy ogromną przyjemność podzielić się sukcesem tegorocznego wyniku z języka polskiego. Uczniowie uzyskali  77 %, co plasuje szkołę w 9 staninie – najwyższym - z  możliwych do zdobycia (skala staninowa średnich wyników szkół określana jest w rozpiętości od 1- poziom najniższy -   do 9 - poziom najwyższy). A biorąc pod uwagę wynik procentowy, zajmujemy  pierwszą lokatę w Bartoszycach i powiecie bartoszyckim, a trzecią w województwie.

     Nauczycielka języka polskiego, Danuta Rohun, nie ukrywa radości z osiągniętego wyniku, który jest efektem doświadczenia w pracy dydaktycznej z uczniami, odpowiedzialnością  oraz  umiejętnością dobrej współpracy rodzicami. Jest on dla niej szczególną nagrodą za wieloletnią wytężoną pracę.

     Warto też wspomnieć, iż w poprzednich latach uczniowie osiągali 7 lub 8 stanin. Jest to kolejnym potwierdzeniem, iż częste posługiwanie się językiem ukraińskim nie jest przeszkodą do  zdobywania wiedzy i osiągania wysokich wyników z języka polskiego, co jednocześnie zaprzecza pewnym obawom w sposobie myślenia części społeczeństwa.

     W bieżącym roku szkolnym nasza niewielka szkoła może poszczycić się osiągnięciami polonistycznymi również w Wojewódzkim Konkursie  Przedmiotowym z Języka Polskiego, organizowanym przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie. Tegoroczny wynik konkursu to 3 tytuły laureata i 2 tytuły finalisty wśród ósmoklasistów, co stanowi największą liczbę tytułów spośród wszystkich szkół w Bartoszycach i powiecie bartoszyckim. Liczba uzyskanych tytułów, tj. około 50 % uczniów klasy VIII, przekłada się także na ich niecodzienny sukces (liczebność klasy ósmej to 11 uczniów). Wszyscy laureaci i finaliści zostali nagrodzeni przez Burmistrza Miasta Bartoszyce podczas tegorocznej Gali „Najlepsi z  Najlepszych”, która odbyła się 23 czerwca 2022 r.

     Nasi  uczniowie dali z siebie wszystko i udowodnili, że nie ma rzeczy niemożliwych, nawet w trudnych warunkach, zawsze trzeba skutecznie dążyć do celu, systematycznie pracować  i korzystać ze wszelkich możliwości, jakie  stwarza szkoła. A wtedy efektami mogą się cieszyć wszyscy: nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz dyrektor szkoły.

Lubomira Tchórz