„Magiczne eksperymenty”

     Dzieci oddziału przedszkolnego 7.10.2022 r. rozpoczęły realizację projektu edukacyjnego „Magiczne eksperymenty”. Pierwszy temat zajęć to „Powietrze”. Dzieci z wielkim zainteresowaniem uczestniczyły w zajęciach, odkrywając podczas eksperymentów jakie "cuda" może tworzyć powietrze. Podczas zabawy z balonikami przedstawiliśmy dzieciom przykład sprężania i rozprężania uzależnionego od temperatury.