Gratulujemy tegorocznym finalistom wojewódzkich konkursów

    Od kilkunastu lat nasi uczniowie aktywnie uczestniczą w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.
    W tym roku szkolnym (2022/2023) do etapu wojewódzkiego zostało zakwalifikowanych 10 prac konkursowych, które uzyskały 75 i więcej % punktów. Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli możemy cieszyć się kolejnymi osiągnięciami.
    Szkoła nasza zdobyła 4 tytuły finalisty: 2 tytuły finalisty z geografii, 1 tytuł finalisty z biologii oraz po raz pierwszy w naszej pracy dydaktycznej tytuł finalisty z historii.

Finaliści z geografii (nauczycielka przygotowująca mgr Iwona Tetkowska):
• Baczewski Mateusz Piotr, kl. 8
• Borkowski Jakub Jan, kl. 8

Finalista z biologii (nauczycielka przygotowująca mgr Maria Trojanowska)
• Suchodolski Tymoteusz, kl. 8

Finalista z historii (n-le przygotowujący: mgr Mirosław Drozd, mgr Orest Ortyński)
• Borkowski Jakub Jan, kl. 8

    Wszystkim ósmoklasistom oraz ich nauczycielom składamy gratulacje!
    Uczniom, którzy wkrótce będą naszymi absolwentami, życzymy dalszych sukcesów w wybranej średniej szkole, aby wiedza zdobyta w Szkole Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach została należycie wykorzystana i służyła dalszemu rozwojowi kompetencji kluczowych oraz zainteresowań.
    Podczas miejskiej uroczystości pn. „Najlepsi z Najlepszych”, która odbędzie się 20 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 w hali widowiskowo-sportowej w Bartoszycach wyróżnieni uczniowie zostaną nagrodzeni również przez Burmistrza Miasta Bartoszyce.

Lubomira Tchórz