Innowacja pedagogiczna „Polubić fitness”

     W Szkole Podstawowej nr 8 z Ukraińskim językiem Nauczania w Bartoszycach była prowadzona innowacja pn. „Polubić fitness – nowoczesne formy prowadzenia zajęć wychowania fizycznego”.

    Adresatami innowacji byli starsi uczniowie szkoły, zaś czas realizacji innowacji obejmował rok szkolny 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023.
     Innowacja, zatwierdzona na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, miała na celu zmotywowanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu, poszerzenie i utrwalenie umiejętności sportowych oraz naukę nowych ćwiczeń. Ponadto ważnym elementem było szerzenie odpowiedzialności za własne ciało i kondycję fizyczną z wykorzystaniem sprzętu sportowego oraz własną masę ciała. Zajęcia odbywały się w ramach zajęć dodatkowych z wychowania fizycznego.


   Założenie innowacji, którym było aktywizowanie uczniów do aktywności fizycznej w czasie wolnym zostało zrealizowane. Uczniowie chętnie uczestniczyli w aktywnym spędzaniu wolnego czasu, zapominając na jakiś czas o smartfonach i grach komputerowych. Poznawali również nowe ćwiczenia fizyczne wpływające na sprawność i kondycję. Wszystkie działania innowacyjne miały przełożenie na dużą aktywność sportową uczestników innowacji. Uczniowie brali udział w zawodach sportowych, odnosząc wiele sukcesów na szczeblu miejskim i wojewódzkim.
    Efektem wspólnej pracy uczniów i nauczyciela, pomimo okresu Covidowego, są osiągnięcia indywidualne i grupowe. Szkoła może poszczycić się:
1 miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Ukraińskich Dziecięcych Drużyn Piłki Nożnej w Elblągu
1 miejsce w Mistrzostwach Województwa w rzucie piłeczką palantową – Maciej Stypik
3 miejsce w Mistrzostwach Województwa w Dwuboju Lekkoatletycznym chłopców - Tymoteusz Baran
2 miejsce w Mistrzostwach Województwa w Rzucie Piłeczką Palantową dziewcząt – Majka Bakalarz
2 miejsce w Mistrzostwach Województwa w Rzucie Piłeczką Palantową chłopców – Aleks Symonowicz
3 miejsce w Mistrzostwach Województwa w sztafecie 4x200m
1 miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Biegu na 60m – Dmytro Litvinov


Kamil Figat, nauczyciel wychowania fizycznego