«Національний тиждень читання»

Biblioteka szkolna w dniu 7 grudnia 2023r przyłączyła się do akcji „Narodowego tygodnia czytania”, która miała miejsce w dniach 4- 10 grudnia 2023 roku w Ukrainie. Celem tej akcji jest konsolidacja ukraińskiego społeczeństwa wokół czytania jako życiowej strategii. Tegoroczne hasło akcji- „Buty swoimy”.Akcja organizowana jest przez Ukraiński Instytut przy wsparciu MZS Ukrainy.

W ramach tej akcji nauczyciel bibliotekarz przeczytał najmłodszym uczniom w klasach I - III dwie bajki: „Kuroczka riaba” oraz „Teremok”. Uczniowie klas IV-VIII mieli możliwość zapoznać się z fragmentem książki „Mereżuky” Łukasza Wojtasika, jaką zaprezentował im kolega z klasy VI, zachęcając ich jednocześnie do sięgnięcia po nią.W bibliotece uczniowie mogli zapoznać się również z nowościami w języku ukraińskim. Biblioteka szkolna stara się popularyzować czytanie poprzez udział w różnych akcjach czytelniczych, gdyż czytanie pobudza wyobraźnie, wzbogaca słownictwo, relaksuje, ułatwia komunikację, zwiększa wrażliwość i wiedzę ogólną, uczy myślenia.

7 грудня 2023 року шкільна бібліотека приєдналася до акції «Національний тиждень читання», яка проходила в днях 4-10 грудня 2023 року в Україні. Мета цієї кампанії – консолідувати українське суспільство навколо читання як життєвої стратегії. Цьогорічне гасло акції — «Бути своїми». Акція організовується Українським інститутом за підтримки МЗС України.
У рамках цієї акції вчитель-бібліотекар прочитала найменшим учням І-ІІІ класів дві казки – «Курочка Ряба» та «Теремок». Учні 4-8 класів почули фрагмент книжки Лукаша Войтасіка «Мережуки», яку прочитав їм учень із 6 класу, заохочуючи для читання. Бібліотекар зорганізувала виставку українських книжкових новинок, які з’явилися в нашій бібліотеці. Шкільна бібліотека намагається популяризувати читання, беручи участь у різноманітних читацьких заходах, адже читання стимулює уяву, збагачує словниковий запас, розслабляє, полегшує спілкування, підвищує чутливість і загальну обізнаність, вчить мислити.
#тижденьчитання2023
#бутисвоїми