Nasze maluchy dbają o zdrowie

     Najmłodsi uczniowie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach  w I semestrze roku szkolnego 2016/17 „postawili” na zdrowie.  Wraz z wychowawcą realizują programy edukacyjne: „Nie pal przy mnie proszę” oraz „Zdrowa żywność”.

     W ramach realiowanych  projektów odbyły się pogadanki przeprowadzone przez wychowawcę oraz pielęgniarkę szkolną na temat szkodliwości palenia papierosów. Dzieci podczas wycieczki klasowej szukały różnych rodzajów dymu oraz oceniały ich szkodliwość dla środowiska.

     Ponadto maluchy wspólnie z wychowawcą i starszymi kolegami-gimnazjalistami z klasy II zorganizowały wspólne śniadanie. Celem tego przedsięwzięcia było przygotowanie zdrowego jedzenia, estetyczne przygotowanie stołu oraz uwrażliwienie dzieci, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia.

     Spotkanie było okazją do wzajemnego poznawania się  przedszkolaków z gimnazjalistami. Drugoklasiści troskliwie pomagali młodszym kolegom przygotować kolorowe, bajeczne i smaczne kanapki. Wiele radości i zadowolenia sprawiło wspólne konsumowanie posiłku.

     Przedszkolaki uczestniczyły również w warsztatach udzielania pierwszej pomocy, które przeprowadzili członkowie Samorządu Uczniowskiego.

     Dzieci bardzo aktywnie i z wielkim zainteresowaniem uczestniczyły w realizacji wszystkich działań.

Głuszko Danuta.