PODZIĘKOWANIE

     Składamy gorące podziękowanie za przekazanie 1 % podatku w 2016 r. na rzecz Stowarzyszenia Absolwentów, Sympatyków, Przyjaciół Szkoły Zespołu Szkół
z Ukraińskim Językiem Nauczania „Kałyna”.

     Dzięki finansowej pomocy  mogliśmy realizować różnorodną działalność dydaktyczno-wychowawczą Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach. Nasi uczniowie uczestniczyli w konkursach przedmiotowych i przeglądach artystycznych poza Bartoszycami, między innymi, w: VIII Regionalnym Przeglądzie Kolęd, Wertepów i Szczedriwek w Węgorzewie, XIII Wojewódzkim Przeglądzie Ukraińskiej Poezji Śpiewanej i Twórczości Poetyckiej w Olsztynie.

     Ponadto mogliśmy zorganizować 5 wielkich przedsięwzięć kulturalnych, a mianowicie: „Spotkanie z kolędą 2016”, VI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Poznaj nasz Kraj”, VIII Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych „Ja i mały teatr”, III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Szewczenko – nasz Przyjaciel” oraz Ogólnopolski Konkurs Plastyczny i Multimedialny „Iwan Franko w moich oczach”, w których  razem uczestniczyło ponad 650 dzieci i młodzieży z naszej szkoły oraz z całej Polski, a także z Ukrainy.

     Niezwykle ważnymi inicjatywami były: wsparcie rannych żołnierzy z Ukrainy, przebywających na leczeniu w Centrum „Dobry Brat” w Osieku poprzez zakup paczek świątecznych oraz koncert zespołu „Wodohraj”, współorganizacja wypoczynku dzieci Majdanu i Wojny z obwodu czernihowskiego i lwowskiego.

     Bez Państwa wsparcia finansowego organizacja wszystkich powyższych przedsięwzięć oraz pomoc  potrzebującym  byłaby niemożliwa.
     Gorąco Dziękujemy.

Uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz dyrektor
Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach
Zarząd Stowarzyszenia „Kałyna”