Język angielski nie jest nam obcy

     W ramach projektu „Bartoszyckie szkoły stawiają na kompetencję kluczowe!” odbywały się zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego, na które uczęszczali uczniowie kl. V-VI. Głównym celem zajęć było rozwijanie ciekawości i otwartości wobec innych kultur oraz motywowanie uczestników do nauki języka angielskiego.

     Uczestnicy nabyli wiele nowych umiejętności i osiągnęli nowe cele. Doskonalili umiejętności komunikowania się w języku angielskim, poznawali nowe słownictwo i utrwalali zagadnienia gramatyczne.

     Uczniowie wzbogacali słownictwo z różnych zakresów tematycznych: Człowiek, Dom, Żywność oraz  związane ze świętami Bożego Narodzenia, zapoznali się z najważniejszymi zwyczajami i tradycjami bożonarodzeniowymi.

     Podczas zajęć uczniowie zrealizowali projekty takie, jak: „My Family ”, lapbooki „Christmas”, „Food”.  Efekty pracy były prezentowane w szkole w formie wystawy.

     Uczniowie, kształtując umiejętności  komunikowania się w języku angielskim, stali się bardziej otwarci na nowe wyzwania i odważniej uczestniczyli w dyskusjach, posługując się sprawniej językiem angielskim.

     W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne z języka angielskiego (fiszki do nauki słownictwa, gry, książki, słownik), które uatrakcyjniały  proces  dydaktyczny i pozwalały na wykorzystywanie różnorodnych metod pracy w celu pogłębienia zainteresowania uczniów językiem obcym i pobudzić ich kreatywne myślenie.

Nataliya Kulish